Referenser

Stora Enso i Hyltebruk

I en process bildas 9000 ton "reject" med fukthalten 75% För att ta hand om detta material har vi levererat en komprimator av modell MSP 1500VUP samt fyra st containrar ā 30m3.

Processen är igång 360 dagar per år med 5-skift. Maskinen förses kontinuerligt med material via bandtransportörer och aktiveras med tidrelä.

Materialet pressas först mot en förkomprimeringsplatta under 15 sekunder med 35 tons tryck. Efter denna förkomprimering skjuts materialet vidare in i containern där ytterligare komprimering sker. Vätskan som pressas bort under denna behandling leds bort med hjälp av kulkopplingar på både pressen och containrarna. Under de första proven som gjorts pressas ca 500 lit / timme ut ur rejectet vilket reducerar den ursprungliga mängden reject till ca 4000 ton/år

  Hylte
     

Sveriges Riksbank

Leverans av en komplett lösning innehållande rör, fläkt, filter, materialseparator samt komprimator och montage.
Makulerade sedlar sugs ut och avskiljs från transportluft. Därefter släpps sedlarna ned trycklöst i en komprimator som aktiveras med fotocell.
Transportluften filtreras och går tillbaka till sedelmakuleringsrummet.
 

Riksbanken

Riksbanken