Hyra

Med den snabba tekniska utvecklingen kan det i många fall vara fördelaktigt att hyra eller leasa produkter. Genom att hyra ges du som kund möjlighet att ändra dig under hyrestidens gång för att bättre anpassa dig efter rådande omständigheter och krav. Vi ger dig möjlighet att hyra våra produkter med fullserviceavtal eller genom traditionell finansiell leasing. Avtalstiden är 12 - 72 månader.

Kontakta oss för mer detaljerad information.

Hyra