Välj en sida

Provejo Maskinindustri AB

Vi erbjuder er ett brett sortiment av avfallskomprimatorer, brickettpressar, avfallskvarnar och utrustning för pneumatisk transport av papper och träspån.

Telefonnummer: 013-14 35 90

Hyra

Med den snabba tekniska utvecklingen kan det i många fall vara fördelaktigt att hyra eller leasa produkter. Genom att hyra ges du som kund möjlighet att ändra dig under hyrestidens gång för att bättre anpassa dig efter rådande omständigheter och krav. Vi ger dig möjlighet att hyra våra produkter med fullserviceavtal eller genom traditionell finansiell leasing.

Avtalstiden är 12 – 72 månader.

Service i flera former

Genom att underhålla våra olika maskiner ser vi till att utrustningen håller sig funktionell och att eventuella driftstopp etc kan planeras in. Vi erbjuder flera former av service för att garantera våra kunder högsta tänkbara funktionalitet. Vi erbjuder allt från enstaka serviceinsatser till upprättande av heltäckande servicekontrakt.

Kontakta oss

Om du har några frågor som du inte fått besvarade via vår hemsida eller om du är intresserad av ytterligare information om någon produkt eller tjänst är du välkommen att kontakta oss.

Klövergatan 2D, 582 52 Linköping

013-14 35 90